Wolontariat

Poprzez wolontariat rozumie się dobrowolną bezpłatną, świadomą pracę na rzecz innych.

Dzięki udzielaniu takiej formy pomocy, wolontariusz uzyskuje liczne korzyści niematerialne: satysfakcję, spełnienie swoich motywacji, poczucie sensu, uznanie ze strony innych, podwyższenie samooceny.

Wolontariusz zyskuje także nowych przyjaciół i znajomych, zdobywa wiedzę, doświadczenie i nowe umiejętności, a dzięki temu lepszą pozycję na rynku pracy.

Zapraszamy do przesłania zgłoszenia: