Oferta dla firm

Oferta dla firm. Na podstawie danych demograficznych wiemy, że wydłuża się długość życia, że nasze społeczeństwo się starzeje. Istnieje zatem uzasadniona konieczność podejmowania działań dających wsparcie, zmierzających do poprawy życia seniorów.

Zwracamy się do Państwa z prośbą i propozycją nawiązania współpracy z naszymi organizacjami: Klubem Wsparcia Inicjatyw Pro Senioralnych Fundacji „Przystań” i Kaszubską Spółdzielnią Socjalną „Przystań”. Nasze działania polegają na skutecznej opiece nad seniorami – zapewnianiu opieki i godnego przeżywania ostatnich lat życia seniorów. Jak wiele organizacji pożytku publicznego borykamy się z różnymi wyzwaniami.

Nasze najważniejsze wyzwania w tej chwili to:

  • awarie samochodów
  • zakup atestowanego sprzętu rehabilitacyjnego
  • zakup pomocy terapeutycznych do terapii zajęciowej
  • poszukiwanie stałego wsparcia prawnego

Każda darowizna materialna jest wsparciem

W zamian za pomoc umieścimy logo Państwa firmy na nowym samochodzie. Będzie on przez najbliższe lata poruszał się pod drogach Powiatu Puckiego, stając się mobilną i bezpośrednią reklamą. Ponadto oferujemy podziękowania w formie artykułu (treść do uzgodnienia) oraz umieszczenie linku graficznego w formie logo/znaku handlowego do strony darczyńcy na stronach „Przystani”.

Oferta dla firm: nasza współpraca może kształtować pozytywny wizerunek firmy wśród Państwa pracowników, jako jeden z elementów pozafinansowego motywowania. Postrzeganie zakładu pracy w oczach pracowników poprawia się dzięki postawom prospołecznym. Realizowaniu programów publicznych, zaangażowaniu w życie lokalnej społeczności czy dbałości o środowisko.

Osoba do kontaktu:

Andrzej Majkowski:

507 664 425
e-mail: info@eprzystan.pl

Jeśli masz jakieś pytania, napisz do nas!