O nas - Historia powstania „Przystani”

Wiosną 2014 roku Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Gdańsku organizował cykl szkoleń dotyczących tworzenia spółdzielni socjalnych.

Owocem tego było zawiązanie Grupy Inicjatywnej, która prowadziłaby Dom Dziennego Wsparcia dla Seniorów.

Połączyły nas wspólny cel: chęć wyjścia z bezrobocia i podobne Połączyły nas: wspólny cel, chęć wyjścia z bezrobocia i podobne postrzeganie wartości. Analizując dotychczasowe doświadczenia w życiu zawodowym uznaliśmy, że nasze umiejętności współgrają ze sobą i tworzą spójną całość, dlatego postanowiliśmy połączyć siły, by sobie jednocześnie pomóc i zrobić coś pozytywnego.

Pomysł utworzenia Domu Dziennego Wsparcia dla Seniorów wziął się z naszych obserwacji i przemyśleń: były i są wśród nas osoby, które w Pomysł utworzenia Domu Dziennego Wsparcia dla Seniorów wziął się z naszych obserwacji i przemyśleń: były i są wśród nas osoby, które w rodzinie miały kogoś wymagającego opieki i stąd wiemy, jakie wiążą się z tym problemy. W powiecie puckim brakowało miejsca, gdzie osoby starsze (i jednocześnie ich rodziny) mogłyby uzyskać pomoc, a zarazem miło spędzić czas. Chcieliśmy, by takim miejscem była „Przystań”, gdzie członkowie spółdzielni za odpowiednią opłatą mogliby odciążyć rodziny i same osoby starsze.

O nas - zakładanie Przystani

W jednym z listów rekomendujących utworzenie DDWS możemy przeczytać m.in.:

„seniorzy, klienci domowej opieki oraz osoby niepełnosprawne będą mieli zapewnioną profesjonalną i bezpieczną opiekę bez poczucia odrzucenia przez najbliższych”

PUP w Pucku

Ośrodki pomocy społecznej nie są w stanie wesprzeć tych osób ze względu na stawiane im kryteria dochodowe, nawet jeśli mają środki finansowe. A tymczasem liczba osób starszych wymagających pomocy w codziennym życiu wzrasta. Zbadaliśmy potrzeby rynku i nawiązaliśmy kontakt z podobnymi ośrodkami w kraju i za granicą (w Czechach i w Niemczech). Postaraliśmy się o rozeznanie w zakresie ekonomicznego uzasadnienia i sposobu prowadzenia takiego domu.

Nasz pomysł nie uzyskał akceptacji OWES-u. To niepowodzenie nie zniechęciło nas, a dało więcej czasu na powiększenie i lepsze przygotowanie naszej oferty.

O nas

W tym celu założyliśmy Fundację „Przystań”, która miałaby nas wspierać w działaniach.

Jej celem było i jest pomaganie osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, a także zmiana i poprawa świadomości społecznej w zakresie opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi. Chcieliśmy przybliżyć społeczeństwu korzyści wynikające ze stworzenia infrastruktury potrzebnej do opieki nad takimi osobami w porze dziennej. Naszym założeniom również przyświecała aktywizacja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i długotrwale opiekujących się bliskimi oraz propagowanie idei wczesnego przeciwdziałania chorobom.

Prowadziliśmy także intensywną akcję informacyjną wśród instytucji samorządowych i organizacji pożytku publicznego z powiatu puckiego, dotyczącą otwarcia DDWS przez planowaną spółdzielnię socjalną, aby osoby potrzebujące pomocy wiedziały, gdzie za opłatą mogą ją uzyskać. Po ogłoszeniu rządowego Programu „Senior-WIGOR” podjęliśmy starania, byśmy mogli go realizować, uznając, że jego założenia wpisują się zarówno w cele naszej Fundacji, jak i powstającej Spółdzielni „Przystań”.

O nas

Jako Fundacja uzyskaliśmy też dofinansowanie na „rozwój młodej organizacji pozarządowej” w konkursie Fundusz Akumulator Społeczny 2015. Dzięki współpracy z OWES-em otrzymaliśmy nieodpłatny projekt strony internetowej. Zleciliśmy wykonanie logo, którego projekt stworzyła pucka artystka malarka, pani Kama Kuik, a graficznie opracowała pani Ewelina Glaz.

Zarówno indywidualnie i jako grupa korzystaliśmy ze szkoleń, kursów i warsztatów, także psychologicznych z ramienia OWES-u przygotowujących nas do założenia i pracy w spółdzielni socjalnej. Pracując razem poznawaliśmy coraz lepiej mocne i słabe strony każdego z nas. Mamy przekonanie, że nasze predyspozycje i kwalifikacje pozwalają zarówno na prowadzenie Spółdzielni jak i Fundacji.

O nas - zakladanie spoldzielni
TOP
Skip to content