Andrzejki w „Przystani”

Jak staropolski zwyczaj każe, andrzejki obchodzić trzeba.